:ϡ-βء
109:β 2.3.5.6.7.8 :00׼
108:β 1.2.3.6.7.8 :07׼
106:β 1.2.3.6.7.8 :43׼
105:β 0.1.3.4.7.8 :07׼
104:β 1.2.6.7.8.9 :ţ47׼
103:β 0.1.3.5.6.8 :13׼
102:β 1.3.5.6.7.9 :39׼
099:β 1.2.3.6.7.8 :18׼
097:β 1.2.3.4.7.9 :13׼
096:β 0.1.2.7.8.9 :08׼
095:β 1.2.4.6.7.9 :02׼
094:β 0.2.4.6.8.1 :ţ11׼
093:β 4.5.6.7.8.9 :17׼
090:β 0.1.3.4.7.8 :37׼
089:β 1.2.3.6.7.8 :36׼
088:β 2.3.4.5.6.7 :16׼
086:β 1.3.5.7.8.9 :29׼
085:β 2.3.4.6.8.9 :08׼
084:β 2.3.4.5.8.9 :43׼
082:β 1.2.3.6.7.8 :37׼
081:β 2.3.4.5.8.9 :19׼
080:β 2.3.4.5.6.7 :13׼
079:β 1.3.4.5.6.8 :16׼
078:β 2.3.4.5.8.9 :29׼
077:β 2.3.4.5.6.7 :25׼
076:β 2.3.4.5.6.7 :29׼
075:β 1.3.4.5.6.8 :14׼
074:β 1.2.3.5.6.8 :02׼
073:β 1.2.3.5.6.8 :45׼